ಅವನೆಂದರೆ ಸೂಜಿಗಲ್ಲು…

isp0802481

ಅವನಲ್ಲದೆ ದೇವರು

ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಲ್ಲವೆಂದೇ

ನಂಬಿದವರೆಂದರು:

ಅವನೆಂದರೆ ವಿಶ್ವರೂಪ!

ಅವನೇ ವಿಶಿಷ್ಟ, ಅವನಲ್ಲದ

ದೈವ ದೈವವೇ ಎಂದು

ಜರೆದವರೆಂದರು:

ಅವನೆಂದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ!

ಅದೆಲ್ಲ, ದ್ವೈತ-

ಅದ್ವೈತ-

ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದ ಮಾತಾಯಿತು…

ರಾಧೆಯಂಥ ಮುಗುದೆಗೆ

ಅವನು ದೇಹಗೊಳಲಿನ ಜೀವನಾದದ ಉಸಿರು…

ಯಶೋಧೆಯಂಥ ಅಮ್ಮಗೆ

ಅವನು ಬಾಯಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತೋರುವ ಮಹಾತುಂಟ…

ಯುದ್ಧ ಕಲಿ ಅರ್ಜುನಗೆ- ಶಪಥನಿಷ್ಠೆ ಕೃಷ್ಣೆಗೆ

ಅವನು ಜೀವ- ಸಖ…

ಪುಟದ ನಡುವಿನ ನವಿಲುಗರಿಯಲ್ಲೇ ಅವನ

ಕಾಣುವ ಪೋರಿಗೆ ಸೆಳೆವ ಸೂಜಿಗಲ್ಲು…

…  ಬಳಿ ಸುಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ

ಬಗೆ- ಬಗೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಯಲು…

ಒಳ-ಬಗೆಗೆ ದಕ್ಕಷ್ಟು ಭಾವ-ಜೀವ,

ಏರುವೆತ್ತರದ ಹಂಬಲದ ಮಿಂಚು

ಈ ಗೊಲ್ಲರ ಹುಡುಗ…!

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s