ಎರಡು ಪದ


ಕೃಷ್ಣ-ಚಂದ್ರ!

ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು;

ಮೊನ್ನೆ ನೀಲಿಚಂದ್ರ ಬಂದಿದ್ದನಂತೆ…

ಚಂದ್ರನಿಗೂ- ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ

ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಬಂಧ!?

ಕೃಷ್ಣನಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ…

ಚಂದ್ರನಿಲ್ಲದೆ ಅಂದವಿಲ್ಲ..

ಎಂದಾದ ಮೇಲೆ

ಕೃಷ್ಣ-ಚಂದ್ರರ ಸ್ನೇಹ ಹೊಸದಲ್ಲವಲ್ಲ..!

ಎನಿಸಿ ವೃಥಾ ಹೋಲಿಕೆಯ ಕಸರತ್ತು ವ್ಯರ್ಥವೆಂದುಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾದೆ!!

………

ಜಲದ ಆಲಯದೊಳಗೆ

ಹರಿವ ನೀರಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಕಾಲು…

ಅಲ್ಲಮನ ಮಾತು ಮನದಲ್ಲಿ ಕೂತು;

ತೇಲುವ ಮೀನಿಗೂ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಕಾಲೇ

ಅಲ್ಲವೇ ಎನಿಸಿತು…

ಜಂಗಮದ ಜಲದೊಳಗೆ

ಸ್ಥಾವರ ಯಾವುದು?

ಕಲ್ಲಂಥ ಕಲ್ಲೂ ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಜಂಗಮವೇ!

ಆಲಯಜಲದ ಬಯಲೊಳಗೆ

ಬಂಧಿ ಯಾರು?

ಮುಕ್ತರಾರು?

ಎಂಬುದು ಮೀನಿಗೇಕೆ..

ನೀರಿಗೂ ಒಗಟೇ!

………..

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s