ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ…

ಮಲೆಯ ಮಾತು

ನಿನ್ನೆಯ ಸತ್ಯ ನಾಳೆಗೆ ಸುಳ್ಳಾಗುವುದೇ ದಿಟವಿರುವ

ಇಲ್ಲಿ;

ನಾವೆಲ್ಹ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳರು.

ಆದರೆ, ಲಿಪಿಯ ಮಾತು ಬೇರೆ;

ಅದು ಅಳಿಸಲಾರದ್ದು, ಅಳಿಸಬಾರದ್ದು,

ನಾವು ಆ ದಿಟದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ.

ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಈಗಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ

ಕಳೆದ ವಸಂತಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ,

ಅದು ಹಾಗಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ, ಅದು ಪ್ರೇಮವೆಂಬುದೇ ಸುಳ್ಳು!

ಇದು ತಿಳಿದೂ,

ನಾವು ಪ್ರೇಮ-ಪ್ರೇಮವೆಂದು ಹಲಬುತ್ತೇವೆ,

ಹೊಸ ಮೊಗ್ಗಿಗೆ ತಾವು ನೀಡಿ

ಉದುರುವ ಹೂವೆಂದು ಅರಿಯದೆ,

ಕಿಲುಬು ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಕಾಸಿನ ಬಿಲ್ಲೆಯಂತೆ ಜತನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ!

(ಡಿ.ಎಚ್. ಲಾರೆನ್ಸ್  Lies About Love ಪದ್ಯದ ಭಾವಾನುವಾದ ಇದು)

View original post

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s